Belichaam de boeddhaweg ...

Dogen Zenji - GAKUDÔYÔJINSHÛ

3. Belichaam de Boeddhaweg door oefening

In de wereld wordt gezegd: “Als je leert, liggen de verdiensten van het leren in het leren zelf.” Boeddha zegt: ”Als je oefent, ligt de verwerkelijking in de oefening zelf.”

Nog nooit hebben we gehoord van verdiensten die verworven zijn zonder te leren, of van verwerkelijking zonder te oefenen.

Ook al is er tijdens oefening onderscheid in geloof en de leer, plotselinge en geleidelijke verwerkelijking, dan nog zul je enkel door oefening ontwaken. Ook al zijn er tijdens het leren diepe en oppervlakkige inzichten, intelligente en naïeve, dan nog verandert dat niets aan het feit dat we door het leren tot de verdiensten geraken. Hoe zou dit uitsluitend afhankelijk kunnen zijn van de bekwaamheden of onbekwaamheden van de koning of van de gratie of grilligheid van het lot? Als het mogelijk zou zijn verdiensten te verwerven zonder te leren, wie zou dan de weg van voormalige koningen in tijden van vrede en tumult kunnen voortzetten? Als het mogelijk zou zijn verwerkelijking te realiseren zonder te oefenen, wie zou dan ooit de leer van de Tathagata’s over verwarring en ontwaken gewaarworden?

Weet dat als je te midden van de verwarring de oefening cultiveert, je de verwerkelijking al eigen gemaakt hebt, alvorens ertoe te ontwaken. Eindelijk zul je dan beseffen dat het vlot der leer niet werkelijker is dan een droom van gisteren en je zult je voor eens en altijd los kunnen maken van je oude inzichten waarin je je als een rank of een slang verstrengeld hebt. Het is niet Boeddha die je de uitweg wijst, maar het is jouw allesomvattende werking die jou bevrijdt.

En zo is het de oefening zelf, die de verwerkelijking openbaart. Weet dat de schatkamer van jouw huis niet van buitenaf komt. Waar verwerkelijking benut wordt, is oefening. Hoe zouden de sporen zich in de geest kunnen omdraaien?

Als je zo met ontwaakte blik terugkijkt op je oefening, zal geen enkel ding in de ogen vallen. Als je goed toekijkt, zul je tienduizenden mijlen ver alleen maar witte wolken zien. Als je daarentegen met je oefening vordert alsof je de ladder van verwerkelijking bestijgt, dan zullen jouw voeten door geen enkele stofkorrel ondersteund worden.

Als je desondanks blijft doorlopen, zul je zo ver verwijderd zijn als de hemel van de aarde. Kom, neem een stap terug en spring over het Boeddhaland heen!

Geschreven op de negende dag van de derde maand in het jaar 1234

4. Oefen de Leer van Boeddha niet met een geest die uit is op gewin

Copyright Antaiji